Pages

PlayTZX for Mac

I've just uploaded a version of PlayTZX for Mac  OS X (MacPlayTZX) to my website.  You can download it from here:

http://border2.com/files/MacPlayTZX.zip

I've not got round to creating a user interface for it, so it's command line only.  Assuming you put it into a directory with some TZX files, to use open console, go to that directory, and type:

./MacPlayTZX manic.tzx

(to play a tzx called Manic).

MacPlayTZX takes a spectrum TZX file and plays it as an audio file, so you can load it into a real ZX Spectrum.

2 comments:


 1. Trong mắt nam tử trung niên hiện lên vẻ bất thiện nhưng ẩn đi rất nhanh, sau đó nói:

  - Thanh Mộc, nếu ngươi có thể Kết Đan tại nơi này, như vậy đại hội mấy tháng tới khả năng có thể trở thành nội môn đệ tử có thể tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó nhớ thường xuyên trở về đây thăm ta.

  Vương Lâm mìm cười nói:

  - Đó là đương nhiên......chẳng qua động phủ hiện giờ của ta linh lực không đủ, không biết có thể đổi một gian khác không?dong tam mu lậu cho thuê nhà trọ cho thuê nhà trọ nhạc sàn cực mạnh tư vấn pháp luật qua điện thoại công ty luật số điện thoại tư vấn pháp luật dịch vụ thành lập công ty

  Nam tử trung niên ngẩn ra, có vẻ khó khăn nói:

  - Những phòng có số từ bảy trăm trở lại cần phải được trưởng lão phê chuẩn. Nhưng nếu như thực sự ngươi muốn đổi thì ta có thể làm chủ một lần, giúp ngươi mời trưởng lão.

  Vương Lâm lắc đầu, nói:

  - Không cần phiền như vậy đâu. Ta chỉ cần động phủ bảy

  ReplyDelete
 2. Hi Michael, Is there any chance you could make this file available for download again? Thanks

  ReplyDelete