Pages

Enabling Touch including MultiTouch for Cocos2dx

Here's how to enable touch (including multitouch) in Cocos2dx for iOS and Android.

1) In the code that you want to receive the touch  (in my example it's a class called GamePlay), add it as a delegate and enable touch:

   CCDirector::sharedDirector()->getTouchDispatcher()->addTargetedDelegate(this, 0, true);
    
    this->setTouchEnabled(true);

2)  For iOS only, you need to enable multitouch.  This is done in AppController.mm.  You need to add the following line after the code that sets up  EAGLView *__glView = ...


        [__glView setMultipleTouchEnabled:YES];

Just ignore this step for Android - you don't need it.


3. Finally, in your code that you won't to receive the touches you need to add the methods to receive the touches.  To get touch began and ended use these:

bool GamePlay::ccTouchBegan(CCTouch* pTouch, CCEvent* pEvent){
    
    
    CCPoint touchLocation = pTouch->getLocation();
    
    
    return true;
    
    
}void GamePlay::ccTouchEnded(CCTouch* pTouch, CCEvent* pEvent){
    
    
    CCPoint touchLocation = pTouch->getLocation();

    
    
}

1 comment:

 1. ha hả, từ trong túi trữ vật xuất ra một khối ngọc giản, búng nhẹ lên đó một cái. Một đạo linh quang bay ra, dưới cái điểm của nam tử trung niên lập tức lóe lên, bay vào trong động phủ số bay trăm bốn mươi ba.

  Sau đó một lúc, một người mặc hắc y từ trong động phủ bay ra. Khuôn mặt hắn đầy thịt, trông như một tên đồ tể chứ không giống một tu sĩ. Thân thể hắn hạ xuống cách nam tử trung niên mấy trượng, hai mắt trợn trừng, ôm quyền nói:

  - Tiền bối, có chuyện gì vậy!

  - Người cầm lệnh bài này đi. Đổi cho ngươi một cái động phủ khác.

  Nam tử trung niên nói.dong tam mu lậu cho thuê nhà trọ cho thuê nhà trọ nhạc sàn cực mạnh tư vấn pháp luật qua điện thoại công ty luật số điện thoại tư vấn pháp luật dịch vụ thành lập công ty

  - Đổi động phủ? Không đổi, lão tử đang ở rất tốt, dựa vào cái gì mà bắt ta phải đổi.

  Đại hắn này hừ một tiếng, ánh mắt nhìn thấy Vương Lâm đang đứng bên cạnh, cười lạnh nói:

  - Là tiểu tử ngươi muốn đổi sao? Đưa cho đại gia ta một

  ReplyDelete